Łódź jest miastem, gdzie znajduje się ogromna liczba miejsc pracy. Nie każdy jednak pracodawca jest odpowiedzialny i postępuje zgodnie z prawem. Jeśli spotkała cię niesprawiedliwość w kwestiach prawnych, nie wiesz jak sobie poradzić, to wpisz w wyszukiwarkę: „adwokat prawo pracy Łódź” i znajdź specjalistę, który pomoże ci poradzić sobie z tym problemem.

Co, gdy nie wykorzystamy urlopu?

Co do zasady każdemu przysługuje w ciągu roku określona liczba dni urlopu wypoczynkowego. Podstawowy, wyjściowy wymiar urlopu to 20 dni roboczych. Zależy on od naszego stażu pracy i jest on niezbywalny. Im dłuższy staż pracy, tym więcej urlopu nam przysługuje. Dodatkowo powinien on być wykorzystany w ciągu roku. Oznacza to, że w myśl przepisów urlop powinien być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył uprawnienia do niego. Jeżeli z winy pracownika nie wykorzystał on przysługującego mu urlopu, to pracodawca winien jest wysłać na urlop taką osobę najpóźniej we wrześniu następnego roku kalendarzowego. Pracownik powinien zacząć swój urlop niepóźnej niż ostatniego dnia września.

W szczególnym przypadku, gdy pracownik odmawia wyznaczenia urlopu, pracodawca może samodzielnie wskazać termin, w którym należy odebrać należne dni urlopu. Jest to o tyle istotne, że w przypadku niewykorzystania przysługujących dni firma może zapłacić karę finansową. Jeżeli w wyznaczonym terminie przedsiębiorstwo nie wyśle na należny urlop, to podlega grzywnie w wysokości od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Jedyną sytuacją, w której termin rozpoczęcia urlopu może się przedłużyć, jest niezdolność do pracy. W przypadku choroby Pracownika lub innej uzasadnionej niezdolności do wykonywania pracy firmie nie grożą konsekwencje. Pracownik nie traci prawa do urlopu i może wykorzystać go po powrocie do pracy.

Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za zaległy urlop?

Tak, pracodawca jest zobowiązany do zapłaty za niewykorzystany urlop. Przy czym należy pamiętać, że okres przedawnienia prawa do urlopu wynosi 3 lata. Oznacza to, że dni urlopowe nabyte wcześniej przepadają. Za przedawnione dni Pracodawca nie musi płacić.