Wskaźnik RSI (Relative Strenght Index) powstał za Wellesa Wildera i należy do grupy najbardziej popularnych narzędzi giełdowych. Korzystają z niego inwestorzy na całym świecie. Wskaźnik RSI najczęściej funkcjonuje w parze z innymi wskaźnikami (np. z MACD) i zalicza się do podstawowych narzędzi w analizie technicznej. Wykorzystasz go zarówno w handlu długo-, jak i krótkoterminowym. Ponadto RSi jest tak uniwersalny, że skutecznie zastosujesz go w przypadku każdego instrumentu finansowego.

Wskaźnik RSI — co to takiego?

Relative Strenght Index (po polsku Wskaźnik Siły względnej) to oscylator momentum rynkowego. Mierzy szybkość i wielkość ruchów cenowych. Jego wartości oscylują w granicach od 0 do 100.

W tradycyjnym rozumieniu RSI liczą się przede wszystkim dwie wartości: 70 i 30. Dlaczego? Ponieważ gdy wskaźnik zbliża się do zera (jest poniżej 30), daje sygnał, że prawdopodobnie niedługo nastąpi zmiana trendu na wzrostowy. Adekwatnie, gdy wartość zbliża się do 100 (jest powyżej 70), prawdopodobnie trend zmieni się na spadkowy.

Wskaźnik RSI generuje sygnały, które wskazują, że pojawiła się dywergencja lub załamujący się swing. Ponadto wykorzystasz go do identyfikacji trendów.

Jeśli szukasz miejsca, w którym w korzystnych warunkach przetestujesz swoje umiejętności inwestycyjne, wypróbuj brokera od Saxo Bank. Przekonasz się, jak wygodny potrafi być handel na giełdzie.

Jak interpretować wskaźnik RSI?

Wiesz już, że tradycyjnie sygnały RSI odczytujesz z przedziałów 70 i 30. Jednak nie jest to żelazna reguła, bo możesz dopasować narzędzie do realiów rynkowych. Jak? Jeśli np. wskaźnik RSI przed długi czas pozostaje powyżej 70, przesuń górną granicę na 80. Dzięki temu wciąż będziesz w stanie odczytywać trendy.

Wiedz jednak, że przy silnych trendach RSI będzie utrzymywało się w skrajnych przedziałach przez długie okresy czasu.

Oprócz powyższych, narzędzie potrafi tworzyć formacje niewidoczne na wykresie cenowym, pod który je podepniesz. Wyznaczy dla ciebie m.in. linie trendu, a także podwójne dna oraz szczyty. Dzięki RSI ustalisz też ważne poziomy wsparcia i oporu.

Na koniec warto podkreślić ważną zależność. Jeśli dołączysz RSI do wykresu cenowego, a ten zacznie osiągać nowe szczyty lub dołki bez potwierdzenia na wykresie, prawdopodobnie nastąpi odwrócenie ceny.

Obliczanie wskaźnika RSI ze wzoru

Wartość wskaźnika siły względnej obliczysz w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że skorzystasz z poniższego wzoru:

RSI = 100 – [100 / (1 + średnia zmiana ruchu ceny w górę / średnia zmiana ruchu ceny w dół)]