w-ktorym-miejscu-dzialki-najlepiej-zamontowac-przydomowa-oczyszczalnie

Jednym z popularniejszych rozwiązań, jeśli chodzi o odprowadzanie ścieków z domów jednorodzinnych, jest budowa przydomowej oczyszczalni. Taka decyzja z jednej strony wiąże się z niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi i szybkim zwrotem inwestycji, a z drugiej jest też przyjazna dla środowiska naturalnego. Jednak aby oczyszczalnia działa efektywnie i była trwała, trzeba zadbać o odpowiedni montaż. W którym miejscu działki powinna się znaleźć i co jeszcze warto wiedzieć na temat prac instalacyjnych?

Jakie warunki terenowe muszą zostać spełnione, aby zamontować przydomową oczyszczalnię? 

Osoby, które zastanawiają się nad tym, w jaki sposób odprowadzać ścieki z gospodarstwa domowego, w pierwszej kolejności powinny zwrócić uwagę na to, czy ich działka spełnia określone warunki, aby zdecydować się na konkretne rozwiązanie. Jeśli chodzi o omawianą przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba o niej wiedzieć przede wszystkim, że sprawdzi się na płaskim i rozległym terenie. Bardzo ważne jest też, aby na obszarze występował niski poziom wód gruntowych, natomiast sam grunt był dobrze przepuszczalny.

Zastanawiając się nad taką inwestycją, trzeba też zweryfikować, czy różnego rodzaju zanieczyszczenia i mikroorganizmy chorobotwórcze nie będą się przedostawać do wód gruntowych albo studni, czy innych obiektów zlokalizowanych w pobliżu instalacji. Kolejną kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę, wybierając odpowiednie miejsce do montażu przydomowej oczyszczalni, jest kolidowanie z podobnymi obiektami, które mogą się znajdować na sąsiednich działkach.

Gdzie dokładnie powinna się znaleźć przydomowa oczyszczalnia ścieków? 

Jeśli działka spełnia warunki, które pozwalają na montaż oczyszczalni, można przejść do prac związanych z rozplanowaniem lokalizacji poszczególnych elementów instalacji. O to, jak to powinno wyglądać w praktyce, spytaliśmy naszego rozmówcę, czyli specjalistę z firmy zajmującej się oczyszczalniami i szambami ekologicznymi w Łodzi, który powiedział nam:

– Jedną z ważniejszych kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę, montując przydomową oczyszczalnię biologiczną, jest odległość osadnika gnilnego od ujęć wody, która powinna wynosić co najmniej 15 metrów. Drenaż rozsączający musi z kolei znaleźć się co najmniej 70 metrów od ujęcia, a w przypadku oczyszczania biologicznego 30 metrów. Następnym warunkiem jest poziom wód gruntowych, który powinien być zlokalizowany na głębokości 1,5 metra poniżej drenów.

Oprócz wspomnianych przez naszego rozmówcę kwestii trzeba też zadbać o to, aby odległość osadnika od działki i drogi publicznej była nie mniejsza niż 2 metry. Ostatnim, ale niemniej ważnym aspektem jest odległość rowów filtracyjnych i pól drenażowych od studni, która powinna wynosić 30-70 metrów oraz 2 metry odległości od sąsiedniej działki albo ulicy.