najwazniejsze-formalnosci-zwiazane-z-przeprowadzka

Dobrze zorganizowana przeprowadzka trwa jeden dzień, ale związane z nią formalności mogą zabrać dużo więcej czasu. Na szczęście wiele z czynności administracyjnych i prawnych można przeprowadzić już przez internet, a urzędy wyznaczają terminy, które pozwalają odłożyć te sprawy przynajmniej o kilka dni. Jednak nie należy tych obowiązków bagatelizować i trzeba zabrać się za nie w miarę wcześnie. Uniknie się wtedy nieprzyjemnych konsekwencji.

Zmiana mieszkania wiąże się nierozerwalnie z podpisywaniem pewnych dokumentów – dotyczy to zarówno osób, które kupiły lokal na własność, jak i tych, którzy tylko go wynajmują. O nowym adresie warto powiadomić też firmy i instytucje, z którymi podpisywane były umowy w czasie mieszkania w starym miejscu – prawie zawsze wpisuje się w nich aktualny adres. Dzięki temu otrzymuje się m.in. korespondencję z wysokością rat z banku czy powiadomieniami o szczepieniach z przychodni. Nawet jeśli te same wiadomości dochodzą także drogą mailową czy przez sms-y, to lepiej będzie, jeśli ich papierowe kopie nie wpadną w niepowołane ręce.

Okoliczności związane z przeprowadzką są związane z konkretnymi obowiązkami prawnymi, dotyczy to między innymi zameldowania, ale o niektóre sprawy urzędowe warto zadbać ze względu na własne interesy – mówi specjalista z firmy Kengo Przeprowadzki Kraków, która zajmuje się organizacją przewozów mienia osób prywatnych i firm. – Zaniedbania w tym względzie grożą nieprzyjemnymi konsekwencjami. W czasie naszej pracy zetknęliśmy się już z osobami, które kilka miesięcy po wyprowadzce otrzymywały wezwania do zapłaty zaległego czynszu lub rachunków za media za czas, gdy już nie mieszkały w starym miejscu. Ktoś próbował w ten sposób wykorzystać ich zaniedbania.

Lista instytucji i firm, które należy zawiadomić o zmianie adresu jest spora. Zalecamy, aby nie zaniedbać żadnej z nich. Na szczęście nie trzeba tego robić od razu w dniu przeprowadzki, kiedy każdy ma inne zadania na głowie. Nie powinno się jednak odkładać tych czynności zbyt długo w czasie.

Wymeldowanie i zameldowanie

Choć od kilku lat mówi się o zlikwidowaniu obowiązku zameldowania, to nadal funkcjonuje on w przepisach. Jedyną konsekwencją zapowiadanych zmian jest brak meldunku w nowych dowodach osobistych. Ustawa o ewidencji ludności daje 30 dni na dokonanie tej czynności. Niepodporządkowanie się tym wymogom w praktyce nie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi i rzadko kto sprawdza, czy wszystko w tej sprawie się zgadza. Jednak podawanie aktualnego adresu jest bardzo często wymagane w różnych dokumentach i lepiej mieć tę sprawę uregulowaną. Zameldować się w urzędzie gminy można na podstawie:

  • odpisu z księgi wieczystej;
  • umowy najmu;
  • decyzji administracyjnej;
  • orzeczeniu sądu.

Rozwiązanie umowy na wynajem

Jeśli mieszkanie nie było własnością osób wyprowadzających się, muszą oni zakończyć umowę o wynajmie. Dokument musi zawierać konkretną datę opuszczenia lokalu. Dobrze, gdy uzupełnia go protokół przejęcia mieszkania określający jego stan techniczny i opis wyposażenia. Często taki dokument jest podpisywany na początku pobytu w wynajmowanym mieszkaniu. Pozwala to uniknąć w przyszłości nieuzasadnionych roszczeń związanych z usterkami czy zniszczeniami, których się nie zrobiło. Kontrowersje na tym tle wybuchają najczęściej, gdy nieuczciwi najemcy próbują wyłudzić dodatkowe pieniądze.

Rozwiązanie umów z gestorami sieci

Opuszczając mieszkanie należy zakończyć umowy z firmami dostarczającymi prąd, gaz, wodę. Krok ten chroni przed domaganiem się nieuzasadnionych opłat za czas, kiedy już się nie korzysta z tych mediów. Podobnie należy zadbać o formalności z dostarczycielami internetu czy właścicielami platform telewizyjnych. Osoby opuszczające domy jednorodzinne muszą samodzielnie zadbać także o uregulowanie spraw z odbiorcami śmieci. Można to wszystko zrobić na różne sposoby, np.:

  • przepisując umowy ze stanem liczników na nazwiska nowych mieszkańców;
  • powiadamiając firmy o zakończeniu korzystania z ich usług w wypadku, gdy mieszkanie pozostawia się puste.

Powiadomienie urzędów

Przede wszystkim o zmianie adresu zawiadomić należy Urząd Skarbowy. Przepisy dają na to siedem dni czasu. Odbywa się to poprzez wypełnienie i złożenie formularza NIP-3. Czynność ta jest wymagana także w wypadku przeprowadzki w obrębie obszaru obejmowanego działaniem dotychczasowego oddziału Urzędu Skarbowego.

Ze względów podatkowych należy także o przeprowadzce powiadomić urząd gminy. Dotyczy to wyprowadzki z lokalu za który samodzielnie pokrywało się daninę od nieruchomości, czyli przede wszystkim chodzi o właścicieli domów jednorodzinnych i własnych mieszkań.

Informacje dla banków

Informację o zmianie adresu należy dostarczyć także do wszystkich banków, w których posiada się konta i rachunki. Podobnie należy zrobić w przypadku ubezpieczycieli czy funduszy inwestycyjnych. Gwarantuje to, że korespondencja listowna z poufnymi informacjami nie trafi w niepowołane ręce.

Oprócz tych wszystkich instytucji i firm należy samodzielnie zdecydować, kogo jeszcze należy powiadomić o zmianie adresu. Warto przejrzeć listy z ostatnich miesięcy i poinformować o wyprowadzce wybranych nadawców. Może to być rejonowa przychodnia lekarska, ośrodek rehabilitacji czy lokalne centrum aktywności.