kancelaria adwokacka gniezno

Proces cywilny to postępowanie rozpatrujące sprawy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz rodzinnego czy opiekuńczego. Najważniejszymi dowodami są zeznania świadków, kogo więc nie można powołać na świadka?

Osoby niemogące zeznawać w sprawie

Do pierwszej grupy należą osoby niezdolne do rzetelnego spostrzegania oraz komunikowania. Stan ten może wynikać ze stanu chorobowego, uzależnień lub wieku. Mowa o różnych chorobach i zaburzeniach psychicznych oraz o dzieciach. W takiej sytuacji trzeba rozróżnić niezdolności. Mogą zeznawać tylko w przypadku remisji choroby. W przypadku dzieci nie ma jasno określonej granicy. Zależy od uwarunkowań jednostki. To sąd decyduje o zdolności postrzegania i komunikowania nieletniej osoby. Inaczej jest w sprawach małżeńskich. Wówczas dzieci nie mogą być powoływane na świadków, aby zaoszczędzić im niemiłych skutków przesłuchania. Do kolejnej grupy zaliczamy urzędników i wojskowych niezwolnionych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, tylko w przypadku, gdy zeznania mogłyby wpłynąć na ich naruszenie. Do trzeciego grona należą przedstawiciele stron w określonych przypadkach.

Pełnomocnik oraz strona w roli świadka

W procesie cywilnym pełnomocnik może wystąpić w roli świadka. Nie ma takiej mocy w postępowaniu karnym. Natomiast zakazane jest branie pod uwagę zeznań stron. Jeśli dana osoba ma być zarówno jednym, jak i drugim, to musi zostać przeprowadzony dowód.

Konsekwencje zeznań podmiotu wykluczonego z grona świadków

Zeznania świadków mają kluczowe znaczenie w sprawach tego typu. Jednakże obowiązujące przepisy nie pozwalają na zeznawanie niektórym podmiotom. Przyczyny te są narzucone z urzędu. Jeśli sąd bierze pod uwagę zeznania takich osób, to jest to uchybienie w procesie, często rzutujące na wyrok. Bardzo ważne zatem jest zatrudnienie odpowiedniego adwokata. Warto popytać wśród znajomych lub poczytać opinie odnośnie do specyfiki prowadzonych spraw przez mecenasa. Powoływanie świadków, przygotowanie pism to rzeczy, za które odpowiedzialna jest kancelaria adwokacka Gniezno to przykład miasta, w którym znajduje się wiele prawników mających duże doświadczenie w procesach cywilnych.