Odkrycie ewentualnych błędów w deklaracji podatkowej, nie należy do najprzyjemniejszych momentów w życiu podatnika. Najczęściej wiąże się ze stresem oraz zastanawianiem się jakie negatywne konsekwencje mogą wiązać się z popełnionym błędem. Należy jednak pamiętać, że polski ustawodawca stara się doceniać trudy podatników w samodzielnym wychwytywaniu swoich pomyłek oraz ich dobrowolnym zgłaszaniu do organów podatkowych.

Wzór korekty PIT

Nieprawidłowym jest szukanie odpowiedniego, jednolitego dokumentu do poprawienia wszystkich deklaracji podatkowych PIT. Korekta PIT nastąpić powinna bowiem na takim samym formularzu podatkowym, jak pierwotny PIT, z odpowiednim zaznaczeniem celu złożenia druku: korekta deklaracji PIT. Należy jednak pamiętać, że korekta PIT w całości zastępuje wcześniej przedłożone dokumenty, co w praktyce oznacza, że musi ona zawierać pełen komplet informacji (być jeszcze raz pełnym zeznaniem podatkowym, z tą różnicą, że tym razem bez błędów).

Czy korekta Twój e-PIT jest możliwa?

Jedną z nowych usług zaproponowanych od 15 lutego 2019 roku, jest tak zwana usługa Twój e-PIT. Polega ona na przygotowaniu deklaracji podatkowej dla podatnika, przez Krajową Administrację Podatkową. Rozwiązanie w tym roku podatkowym dostępne było dla PIT-37 oraz PIT-38. Najprawdopodobniej zdarzą się jednak przypadki, że w tak przygotowanych dokumentach pojawią się błędy – wynikające z pierwotnych pomyłek popełnionych przez płatników, przekazujących dane źródłowe do Twój e-PIT, czy niepełnej znajomości sytuacji podatkowej podatnika przez organy podatkowe. Czy w takich wypadkach można samodzielnie złożyć korektę PIT?

Tak! Twój e-PIT jest jedynie sposobem wypełnienia i złożenia deklaracji podatkowej. Nie zmienia jednak zasad głównych, określonych w ordynacji podatkowej i zgodnie z art. 81 §1 tej ustawy umożliwia skorygowanie złożonego zeznania podatkowego.

W jaki sposób dokonać korekty PIT?

Skorygowanie zeznania podatkowego, możliwe jest na różne sposoby. Korekty PIT można dokonać zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej (e-deklaracji). Usługa Twój e-PIT również przewiduje możliwość złożenia korekty e-PIT. Wyjątki dotyczą zeznań za wcześniejsze, niż poprzedni rok podatkowy okresy. Oznacza to w praktyce, że podatnik nie może w wersji elektronicznej poprawić deklaracji PIT, za okres w którym elektroniczne deklaracje nie były znane ustawodawcy. Obecnie nie ma również konieczności uzasadniania dokonywania korekty zeznania. Jest to jednak dopuszczalne i może być uzasadnione, w przypadku jeżeli podatnik faktycznie ma odpowiedni powód, dla którego doszło do pomyłki, a obawia się, że może ponieść jej negatywne konsekwencje.

Czy warto składać korektę PIT i kiedy?

Korekty deklaracji podatkowej PIT, z założenia można dokonać w każdym momencie. Zasada stanowi, że gdy podatnik odkryje błąd, może go poprawić. Przede wszystkim powinien to zrobić, jeżeli nie doszło jeszcze do przedawnienia ewentualnych roszczeń, mogących powodować negatywne konsekwencje dla niego. Najczęściej do 5 lat wstecz od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie. Powinien on również pamiętać, że poza poprawieniem dokumentów, podatnik musi uzupełnić opłacone podatki, jeżeli w wyniku błędu zostały one uiszczone w zbyt niskiej wysokości (dopłata wraz z odpowiednio obliczonymi odsetkami).