rozliczenia

Zakładając firmę należy podjąć wiele istotnych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. Istnieje kilka możliwości rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Przed założeniem działalności gospodarczej warto zapoznać się z zaletami i wadami wszystkich rozwiązań. Inne bowiem formy opodatkowania sprawdzą się w przypadku małej firmy, a inne w przypadku dużego przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania małej firmy

Decydując się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej można wybrać jedną spośród czterech form opodatkowania. Jak wyjaśnia specjalista z biura księgowego Zarządzanie Biznes Finanse Sp. z o.o., w przypadku małej firmy w grę wchodzą: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa. Wybierając sposób rozliczania podatku trzeba uwzględnić nie tylko rachunek ekonomiczny, ale także rodzaj prowadzonej działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – wady i zalety

Najpopularniejszą formą rozliczania podatku dochodowego w przypadku małych firm jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Wysokość podatku jest zależna od wysokości przychodów uzyskanych przez przedsiębiorstwo w danym roku. Do określonej kwoty (85 528 zł) jest to 18%, zaś po jej przekroczeniu 32%.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych ma szereg zalet, do których należy możliwość pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania. Kolejną korzyścią jest możliwość korzystania z ulg podatkowych. Firmom opodatkowanym na zasadach ogólnych przysługuje prawo do kredytu podatkowego. Ponadto przedsiębiorca może rozliczać się ze współmałżonkiem. Warto jednak pamiętać, że takie rozwiązanie ma też pewne ograniczenia. Konieczne jest prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów oraz ewidencji środków trwałych, a także składanie zeznań i deklaracji podatkowych.

Na czym polega podatek liniowy?

Podatek liniowy jest formą opodatkowania zakładającą tylko jedną stawkę podatkową. Jest ona stała i wynosi 19% niezależnie od wysokości przychodów. W tym przypadku również konieczne jest prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów i ewidencji środków trwałych. Należy także składać zeznania i deklaracje podatkowe. Przedsiębiorcom, którzy wybiorą taką formę opodatkowania nie przysługuje natomiast prawo do korzystania z ulg podatkowych, kredytu podatkowego i odliczania kwoty wolnej od podatku.

Dla kogo przewidziany jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania dostępną tylko dla niektórych rodzajów przedsiębiorstw. Na takich zasadach rozliczać się mogą osoby fizyczne uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, spółki cywilne oraz spółki jawne. Warunkiem skorzystania z ryczałtu jest uzyskanie przychodów w poprzednim roku podatkowym, których równowartość nie przekracza określonego przepisami limitu. Kwota ta podniesiona została ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku z 250 000 euro do aż 2 000 000 euro.

W przypadku ryczałtu nie trzeba prowadzić ksiąg podatkowych. Można natomiast korzystać z ulg podatkowych oraz kredytu podatkowego. Wśród wad wymienić należy natomiast konieczność przeprowadzania corocznego remanentu i przechowywania dowodów zakupu. Nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów ani rozliczania się ze współmałżonkiem.

Kiedy sprawdzi się karta podatkowa?

Ostatnią z możliwości, jakie mają małe firmy, jest karta podatkowa. Jest to zryczałtowana forma opodatkowania, w przypadku której wysokość ryczałtu ustalana jest indywidualnie na podstawie kilku czynników, takich jak między innymi: rodzaj działalności gospodarczej, liczba zatrudnionych pracowników, wiek przedsiębiorcy czy wielkość miejscowości.

Decydując się na opodatkowanie w formie karty podatkowej nie trzeba prowadzić ksiąg podatkowych. Zaletą jest także brak zeznań i deklaracji podatkowych. Wśród wad wymienić należy natomiast konieczność przechowywania rachunków i faktur dokumentujących sprzedaż czy realizację usług. Nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów. W przypadku karty podatkowej nie przysługuje też prawo do kredytu podatkowego.

Wybierając formę opodatkowania działalności gospodarczej warto skonsultować się ze sprawdzonym biurem rachunkowym. Wykwalifikowani, doświadczeni księgowi są na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Dzięki temu są w stanie doradzić, jaka forma rozliczania podatku dochodowego najlepiej sprawdzi się w przypadku planowanej działalności.