Jak inwestować w kontrakty CFD?

Kontrakty CFD, w terminologii inwestorskiej, figurują pod nazwą kontrakty na różnice. Stanowią pochodne instrumenty finansowe, a zysk obliczany z takiej inwestycji obliczany jest na podstawie różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia danej transakcji. Tym samym przedmiot handlu nie wymaga dostawy fizycznej. Taka opcja koncentracji kapitału umożliwia traderowi obrót ściśle określonym instrumentem bazowym, którego wartość rozliczeniowa z reguły przyjmuje formę gotówki.

Kontrakty CFD dają możliwość spekulacji, które bazują na potencjalnych zmianach cen papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych.

Zasadniczo, kontrakty na różnice CFD stosuje się do zawierania zakładów cenowych, które polegają na szacowaniu wzrostu lub spadku ceny określonego przedmiotu handlu. Należy przy tym pamiętać, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku można osiągnąć zysk.

Aby rozpocząć inwestowanie w kontrakty CFD warto zacząć od giełdy, która posiada już pewną renomę, a jednocześnie wykorzystuje różne instrumenty finansowe. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do ponad 9 000 instrumentów przy wąskich spreadach, zapoznaj się z ofertą CFD na platformie Saxo broker i zacznij inwestować z zyskiem.

Znaczenie kontraktów CFD na giełdzie

Inwestowanie w kontrakty na różnice ma wiele zalet. Nic zatem dziwnego, że wielu doświadczonych traderów decyduje się na dywersyfikację swojego portfela właśnie poprzez inwestowanie w CFD. Choć kontrakty na różnice kursowe niwelują korzyści związane z rzeczywistym posiadaniem przedmiotu obrotu, oferują za to znacznie niższe ryzyko ich zakupu.

Brak faktycznej dostawy wybranych aktywów jest także bardzo istotny, ponieważ nie zachodzi potrzeba zakupu magazynu w jakiejkolwiek formie. Co do zasady, również giełdy zapobiegają przeprowadzaniu tego typu transakcji. Jeśli chcesz sprawdzić wysokość ryzyka dotycząćego handlu kontraktami na różnicę, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w największej amerykańskiej witrynie dotyczącej finansów i inwestowania.

O czym jeszcze warto pamiętać decydując się handel kontraktami na różnicę kursową? Otóż, CFD umożliwiają handel z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni. Korzyści, jakie zapewnia lewar, można w prosty sposób wytłumaczyć na przykładzie. Jeśli inwestor pragnie dokonać zakupu określonej liczby instrumentu bazowego i za kwotę 20 tysięcy zł i zastosuje dźwignię w proporcji 4:1, wówczas wystarczy depozyt własny w kwocie 5 tys. zł. Oczywiście, należy pamiętać, że nieudana inwestycja skutkuje utratą wyższej kwoty. Warto mieć to na uwadze podczas dokonywania transakcji.