Zawodowe środki gaśnicze, nie są tylko specjalnością jednostek straży pożarnej. Bo przecież każdy z nas jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego dobytku i swojego zdrowia. oraz naszej nieruchomości. Trzeba zatem wiedzieć, że nie wszystkie specyfiki gaśnicze są jednakże przeznaczone do wszystkich rodzajów pożarów.

Profesjonaliści mają globalną wiedzę o wykorzystaniu pojedynczych środków służących do gaszenia pożarów. Niestety spora grupa z nas takowej wiedzy nie ma, gdyż rzadko lub wręcz nigdy nie dosięga nas wypadek ognia. Kiedy się to już zdarzy wzywamy od razu straż pożarną i włączamy system przeciwpożarowy, a sami uciekamy z miejsca pożaru. Czasem bywa jednakże tak, że dostatecznie wcześnie stwierdzony pożar możemy zdusić przy używaniu najprostszych jednakże odpowiednio wybranych środków aby uniknąć narastaniu problemu. Niezaprzeczalnie najodpowiedniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe, to zapobieganie wywołaniu niebezpieczeństwa pożarowego, ale oczywiście nie da się przewidzieć wszystkiego.
Podstawowa klasyfikacja środków służących do walki z ogniem

  • Woda – najpopularniejszy i najpowszechniej wykorzystywany chwyt podczas walki z ogniem. Należy pamiętać jednak, że woda wcale nie sprawdza się do tłumienia pożaru: elektryki w budynku, nafty, benzyny, oleju napędowego, ropy, wszystkich artykułów, które podczas kontaktu z wodą wytwarzają opary łatwopalne bądź wybuchowe.
  • Piana gaśnicza – zbudowana jest z niewielkich pęcherzyków gazu. Zawartość czystej wody w tej mieszance uniemożliwia wykorzystanie jej do gaszenia wyżej wymienionych rzeczy/materiałów.
  • Dwutlenek węgla – jest to materiał do gaszenia pożarów sprężony w metalowych butelkach i jest właściwy do usuwania każdego rodzaju materiałów.
  • Halon – to podobnie jak dwutlenek węgla używany jest do gaszenia różnego rodzaju pożarów. Jednakże rozprzestrzenienie gaśniczego halonu w niewielkich pomieszczeniach jest wzbronione z uwagi
  • Proszki gaśnicze – są to preparaty, jakie odpowiedni dobrane mają za zadanie zatrzymanie reakcji spalania.