Kontrakty CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, w przypadku których inwestycja stanowi spekulację na temat kształtowania się w przyszłości cen danego instrumentu bazowego. Na czym dokładnie to polega? Jak wygląda ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w kontrakty CFD?

Inwestowanie w kontrakty CFD stanowi pewnego rodzaju zakład, w którym inwestor stara się przewidzieć to, jak w przyszłości będzie kształtowała się cena konkretnego instrumentu bazowego. Rolę instrumentu bazowego mogą w tym przypadku pełnić między innymi akcje, surowce, waluty, indeksy giełdowe, a nawet kryptowaluty. Warto podkreślić, że inwestor określa, czy wartość danego instrumentu bazowego w przyszłości wzrośnie, czy spadnie, a co za tym idzie może zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach.

Inwestowanie w kontrakty CFD – dźwignia finansowa

Z pewnością nie każdy ma świadomość, że inwestowanie w kontrakty CFD jest ogólnodostępne, ponieważ może robić to każdy, kto posiada odpowiedni rachunek inwestycyjny. Jego otwarcie umożliwia Saxo broker, który umożliwia dostęp do ponad 9 tys. kontraktów CFD. W tym miejscu warto podkreślić, że tego typu inwestycję charakteryzuje niski próg wejścia. Oczywiście nie oznacza to, że równie niskie będą zyski, ponieważ skorzystanie z dźwigni finansowej pozwala zawierać transakcje o zdecydowanie większej wartości niż kapitał, który jest w posiadaniu inwestora. W takiej sytuacji pełni on rolę depozytu zabezpieczającego, który można stracić na skutek podejmowania błędnych decyzji inwestycyjnych. Warto bowiem pamiętać, że dźwignia finansowa czyli lewarowanie umożliwia zarówno uzyskanie spektakularnych zysków, jak i może prowadzić do poniesienia błyskawicznej straty. W związku z tym należy ostrożnie korzystać z tych możliwości, co zostało przedstawione w artykule szczegółowo opisującym mechanizm działania kontraktów CFD.

Ryzyko związane z zakupem kontraktów CFD

W poprzednim akapicie wspomniano o możliwości wykorzystania dźwigni finansowej przy zakupie kontraktów CFD, co oczywiście wiąże się z określonym poziomem ryzyka. Należy jednak mieć świadomość, że tego typu inwestycja nawet bez lewarowania jest ryzykowna. W efekcie należy dążyć do minimalizowania ryzyka, co jest możliwe dzięki zdobywaniu doświadczenia oraz poszerzaniu wiedzy przez inwestora. Poza tym warto pamiętać, że każda decyzja powinna opierać się na rzetelnej analizie, a podstawą jest trzymanie się zasady: rozumiem w co inwestuję.

Podsumowując należy stwierdzić, że ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD to kwestia, której nie warto bagatelizować. Jego skuteczne ograniczanie wpływa bowiem na skuteczność tego typu inwestycji.