Choć wiele osób nie słyszało o tej profesji to coraz bardziej popularny zawód. Wymaga on posiadania wiedzy, która najlepiej, aby była połączona z doświadczeniem. Trener mentalny dostosowuje indywidualnie znane narzędzia i metody treningowe.

Trener mentalny- czym się zajmuje?

Główną rolą trenera mentalnego jest zdefiniowanie zadań do realizacji i wskazanie sposobów ich osiągnięcie. Trener mentalny to nieco inna profesja niż psycholog czy coach. Jednym z głównych zadań jest również wyzwolenie motywacji, aby w ostateczności wzmocnić strefę mentalną. Ze względu na to, że ta odgrywa bardzo ważną rolę w sporcie, trener mentalny pomaga często sportowcom. Bez odpowiedniego nastawienia psychicznego w tej dziedzinie nie może być mowy o sukcesie. Wielu trenerów mentalnych ma również za sobą sportową przeszłość, stąd pojęcia motywacji, rywalizacji i budowania przewagi psychicznej są im doskonale znane. Trening prowadzony przez praktyka, który ma na swoim koncie różne doświadczenie, jest bardzo cenne i może zaprocentować w karierze niejednej wschodzącej gwiazdy sportu.

Trener mentalny- jakie predyspozycje powinien posiadać?

Trener mentalny to bardzo wymagający zawód. Osoba, która zdecyduje się na wykonywanie, powinna posiadać wiedzę, doświadczenie, ale też naturalne predyspozycje.     Z pewnością trener mentalny powinien czerpać naturalną przyjemność z kontaktu z człowiekiem i być empatyczny. Musi również mieć dar przekonywania i motywowania. Powinien słuchać i być cierpliwy, a jednocześnie działać szybko. Trener mentalny musi być też komunikatywny i jasno precyzować myśli. Znajomość posiadanych przez siebie metod musi umieć wykorzystać w praktyce i indywidualnie patrzeć na każdy przypadek. Sam osoba trenera mentalnego musi być stabilna psychicznie, ponieważ stanowi wzór dla podopiecznego. Wynika również z faktu, że celem treningu mentalnego jest stabilizacja psychiki, ale też zerwanie z nałogami i pokonanie słabości. Motywacje są naprawdę różne i jest ich tyle, ile jest ludzi.