IKZE jest jednym z elementów systemu ubezpieczeniowego w Polsce (wchodzi w skład tzw. III filaru, czyli filaru emerytalnego). Dzięki IKZE możliwe jest zbieranie środków, które następnie zostaną przeznaczone na dodatkową emeryturę – jest to fundusz niezależny od świadczenia emerytalnego wypłacanego obywatelom, którzy w trakcie swojej aktywności zawodowej odprowadzali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego. Środki zgromadzone na IKZE są inwestowane np. w papiery wartościowe w ramach działalności funduszy inwestycyjnych.

Możliwość gromadzenia środków w ramach IKZE została wprowadzona wraz z początkiem 2012 roku. Co ważne, do dokonywania wpłat na IKZE uprawnione są osoby, które ukończyły szesnasty rok życia (choć należy liczyć się w tym przypadku z pewnym ograniczeń – osoba niepełnoletnia może dokonywać wpłat jedynie w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskała dochody z tytułu umowy o pracę).

IZKE – kto może prowadzić?

Zgodnie z ustawą IKZE może być prowadzone przez następujące podmioty:

  • banki (w ramach rachunku oszczędnościowego),
  • domy maklerskie (w ramach rachunku inwestycyjnego),
  • zakłady ubezpieczeń (polisy na życie z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego),
  • powszechne towarzystwa emerytalne,
  • IKZE fundusze inwestycyjne.

Co to jest IKZE i jakie korzyści daje ono posiadaczowi? Zalety IKZE.

Początkowo, korzystanie z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nie wiązało się z wieloma korzyściami. Korzystne zmiany pojawiły się rok później (zmiany te objęły m.in. wzrost limitu rocznych wpłat na IKZE) – krok ten przyczynił się do wzrostu zainteresowania tym sposobem oszczędzania środków na bezpieczną emeryturę.

Mimo to, wiele osób wciąż zadaje sobie pytanie: co to jest IKZE i jakie korzyści daje ono posiadaczowi takiego konta? Z posiadaniem IKZE wiążą się różnorodne zalety. Jedna z nich dotyczy sfery podatkowej – wpłaty na konto IKZE mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zyski z tytułu gromadzenia środków nie są opodatkowane podatkiem „Belki” (podatkiem od zysków kapitałowych). Poza tym, częstotliwość i wysokość wpłat mogą zostać dopasowane przez wpłacającego w zależności od jego potrzeb i możliwości.

Ponadto, środki zgromadzone na IKZE są cennym atutem w sytuacji ewentualnych niekorzystnych dla obywateli zmian w prawie emerytalnym (np. podwyższenie wieku emerytalnego).

Do nielicznych wad związanych z prowadzeniem IKZE należy brak możliwości prowadzenia wspólnego konta przez małżonków (na jednym koncie środki mogą być gromadzone wyłącznie przez jednego oszczędzającego).

IKZE – gdzie założyć?

Obecnie, na rynku istnieje wiele podmiotów, które posiadają w swojej ofercie możliwość założenia IKZE. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem na rynku usług finansowych panuje silna i stale rosnąca konkurencja. Jednym z takich podmiotów jest Generali Investments, które w ramach swojej oferty daje m.in. możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych (ponadto, zgodnie z prawem wpłaty od IKZE mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania na cele podatku dochodowego). Atutem oferty jest także brak opłat z tytułu otwarcia rejestru.

W przypadku założenia IKZE w Generali Investments należy pamiętać o ustawowym rocznym limicie wpłat na konto (6 310,80 zł dla osób fizycznych oraz 9 466,20 zł dla mikroprzedsiębiorców opodatkowanych podatkiem PIT) – limit ten wynika bezpośrednio z ustawy i wynosi 1,2 miesięcznego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w Polsce za dany rok (dla osób fizycznych), zaś dla przedsiębiorców współczynnik wynosi 1,8.

Podsumowując, IKZE to dobry sposób na oszczędzanie dodatkowych środków pieniężnych, które mogą być cennym uzupełnieniem standardowego świadczenia emerytalnego. Korzystanie z IKZE uczy również planowania i oszczędzania, dzięki czemu nasze decyzje finansowe będą bardziej rozsądne i przemyślane.